กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน ๘ ราย วันที่โพส:  28 ก.พ. 2561