ข่าวโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  06 ก.ย. 2562
กลุ่มจิตอาสาซึ่งเป็นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดขึ้นในวันที่ 12- 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอ่านรายละเอียด

 

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”

 

                           ซึ่งเป็นโครงการจิตอาสาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะจัดขึ้นในวันที่ 12- 14 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา และเห็นคุณค่าในตัวเองให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกกรม และแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสงค์การเรีัยนและการทำงานของนักเรียนรัฐบาลไทย ผู้สนใจเข้าร่วมอ่านรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรม ดังนี้่

รายละเอียดโครงการ 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

ข้อมูลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์กลุ่มและแนะนำโครงการ 

 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )