ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  08 พ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓ เนื่องจากช่วงเวลาประกาศผลฯอยู่ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องจึงอาจไม่สามารถประกาศได้ครบถ้วน ซึ่งจะมีการอัพโหลดข้อมูลประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 สนามสอบแต่ละแห่งจะระบุในประกาศว่านักเรียนจะต้องไปสอบ ณ สนามสอบใดบ้าง โปรดอ่านรายละเอียด


สพม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 

สพม.1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
(กรุงเทพมหานคร)

 

สพม.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
(กรุงเทพมหานคร)

 

สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
(นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

 

สพม.4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
(ปทุมธานี สระบุรี)

 

สพม.5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
(สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

 

สพม.6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
(ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ )

 

ประกาศแก้ไขรายชื่อ  

สพม.7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
(ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว)

 

สพม.8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
(ราชบุรี กาญจนบุรี)

 

สพม.9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
(สุพรรณบุรี นครปฐม)

 

สพม.10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

 

สพม.11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
(สุราษฎร์ธานี ชุมพร)

 

สพม.12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
(นครศรีธรรมราช  พัทลุง)

 

สพม.13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
(ตรัง  กระบี่)

 

สพม.14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(พังงา ภูเก็ต ระนอง)

 

สพม.15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา)

 

ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม   

สพม.16

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา สตูล)

 

สพม.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
(จันทบุรี ตราด)

 

สพม.18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
(ชลบุรี  ระยอง)

 

สพม.19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
(เลย หนองบัวลำภู)

 

สพม.20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
(อุดรธานี)

 

สพม.21

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
(หนองคาย บึงกาฬ)

 

สพม.22

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
(นครพนม มุกดาหาร)

 

สพม.23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
(สกลนคร)

 

สพม.24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
(กาฬสินธุ์)

 

 

 


สพม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
 

สพม.25

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(ขอนแก่น)

 

สพม.26

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(มหาสารคาม)

 

สพม.27

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
(ร้อยเอ็ด)

 

ประกาศแก้ไขอำเภอ 1 ราย 

สพม.28

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
(ศรีสะเกษ ยโสธร)

 

สพม.29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
(อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

 

สพม.30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
(ชัยภูมิ)

 

สพม.31

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
(นครราชสีมา)

 

สพม.32

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
(บุรีรัมย์)

 

สพม.33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
(สุรินทร์)

 

สพม.34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)

 

สพม.35

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(ลำปาง ลำพูน)

 

สพม.36

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
(เชียงราย พะเยา)

 

สพม.37

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
(แพร่ น่าน)

 

สพม.38

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
(สุโขทัย ตาก)

 

สพม.39

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
(พิษณุโลก อุตรดิตถ์)

 

สพม.40

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
(เพชรบูรณ์)

 

สพม.41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
(กำแพงเพชร พิจิตร)

   

สพม.42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42
(นครสวรรค์ อุทัยธานี)(เพิ่มเติมไฟล์หน้าสุดท้าย)

 

หมายเหตุ   กำลังดำเนินการอัฟโหลดข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 อย่างเป็นทางการ  เนื่องจากช่วงเวลาประกาศผลฯอยู่ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องจึงอาจไม่สามารถประกาศได้ครบถ้วน ซึ่งจะมีการอัพโหลดข้อมูลประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตระหว่างวันที่ 9- 12 พฤษภาคม 2557 จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ทั้งนี้ บัตรประจำตัวผู้สอบผู้มีสิทธิสอบต้องไปรับที่สนามสอบ 

 
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )
       งานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ ครั้งที่ 14” (OCSC International Education Expo 2017)   (วันที่ : 06 พ.ย. 2560 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1-4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว แจ้งข้อมูลสถาานภาพการประกอบอาชีพที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 03 พ.ย. 2560 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโอดอสส่งบทความทางวิชาการหัวข้อ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยในยุค Thailand 4.0"   (วันที่ : 16 ส.ค. 2560 )