ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพส:  02 ต.ค. 2556
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่เมือง Le Mans ประเทศฝรั่งเศส อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประเทศฝรั่งเศส -นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียน
นักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ซึ่งกำลังศึกษาเตรียมความพร้อมที่ เมืองLe Mans 
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

รมว.ศธ.เปิดเผยว่าขณะนี้มีนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที 3 ซึ่งเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในช่วงเดือนตุลาคม 2555 กำลังศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาฝรั่งเศสและวิชาการอยู่ในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา
(
Institut Universitaire de Technologie – IUT) มหาวิทยาลัย Le Manas จำนวน 21 คน โดยทั้งหมดเป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต ที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาต่างๆ เช่น เคมี วิศวกรรมเครื่องกล ชีวเทคโนโลยี มาตรวิทยา เป็นต้น ในระหว่างการศึกษาเตรียมความพร้อมนี้ นักเรียนทุนได้มีโอกาสทบทวน ศึกษาด้านภาษาและวิชาการ ก่อนเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในสถาบันต่างๆนักเรียนเหล่านี้จะต้องสอบประเมินผลการศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาและวิชาการ (Diplome Universitaire Preparation aux Formations Scientifiques et Technologiques – DU PFST) หากยังไม่ผ่านหลักสูตรในรอบที่ 1 ก็สามารถศึกษาต่อได้อีก 1 ปีการศึกษา (กันยายน 2556 ถึงมิถุนายน 2557)

สำหรับผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรเตรียมความพร้อมแล้ว สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศสจะได้ประสานกับสมาคมผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา เพื่อให้มีการสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนที่สอบผ่านไปเข้าศึกษาต่อปีที่ 1 หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Diplome Universitaire de Technologie – DUT) ในสถาบัน IUT ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลา 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้ว ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรีวิชาชีพ หรือปริญญาตรีสายสามัญตามความสมัครใจ ในปีที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จวุฒิระดับปริญญาตรีต่อไป

 

ที่มา : สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ 

 
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 04 มิ.ย. 2562 )
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ : 23 พ.ค. 2562 )
       ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair   (วันที่ : 28 ก.พ. 2562 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 12 ตำแหน่ง   (วันที่ : 17 ธ.ค. 2561 )
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนตอบแบบสอบถามเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   (วันที่ : 19 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา   (วันที่ : 14 พ.ย. 2561 )
       รับสมัครนักเรียนโอดอสบรรจุเข้ารับราชการกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา   (วันที่ : 02 ก.ย. 2561 )