แหล่งงาน วันที่โพส:  02 เม.ย. 2556
รวมลิงค์เว็ปไซต์สมัครงาน...

  


JobDB > http://th.jobsdb.com


Thai IT Jobs > http://www.thaiitjobs.com


NationEJobs > http://www.nationejobs.com


Executive Talent > http://www.executivetalent.co.th


ET > http://www.et.co.th


Friend Job> http://www.friendjob.com


IT Jobs Bangkok > http://www.itjobsbangkok.com


Job Top Gun > http://www.jobtopgun.com


AppJob > http://www.appjob.com


Job Thai > http://www.jobthai.com


Job Ant > http://www.jobant.com


Job Bees > http://www.jobbees.com


Job Bkk > http://www.jobbkk.com


NECTEC Jobs > http://www.nectec.or.th/job/


Narak Jobs > http://jobs.narak.com


A-Link Jobs > http://www.alink.co.th


Job by U > http://www.jobbyyou.com


JobJob > http://www.jobjob.co.th


Jobpub > http://www.jobpub.com


Buddy Job > http://www.buddyjob.com


Du Job > http://www.dujob.com


EmThai > http://www.emthai.com


ThaiWork > http://www.jd-orient.com/thaiwork-th/


Job ThaiThai > http://www.jobthaithai.com


Malindo Thai > http://www.malindothai.com


MERC > http://www.merc.org


108 Jobs > http://www.108jobs.com


One 2 Jobs > http://www.one2jobs.com


Pacific2000 > http://www.pacific2000.com


Paragones > http://www.paragones.co.th


Pro Search > http://www.prosearch.co.th


Resource link Thailand > http://www.resourcelinkthailand.com


Staffers Thai > http://www.staffersthai.com


Thai Career > http://www.thaicareer.com


Thai Hot Job > http://www.thaihotjob.com


Thai Job Center > http://www.thaijobcenter.com


Thai Job Expo > http://www.thaijobexpo.com


ThaiJobMarket > http://www.thaijobmarket.com


Thai Job Post > http://www.thaijobpost.com


Thai Palnet > http://www.thaipalnet.com


Thai Part-Time > http://www.thaiparttime.com


Jobthai CN > http://www.jobthaicn.com

Freelance

thaifreelancebid > www.thaifreelancebid.com

Jobs2Home

Jobs2Home > www.jobs2home.com

 

       แจ้งจัดทำสัญญานักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ (จำนวน ๙ ราย)   (วันที่ : 10 ส.ค. 2559 )
       ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   (วันที่ : 20 ม.ค. 2559 )
       สสวท.รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถและคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 345 ทุน   (วันที่ : 04 ม.ค. 2559 )
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย   (วันที่ : 24 พ.ย. 2558 )
       จัดทำสัญญารับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่ศึกษาในประเทศไทย อนุมัติ ๒๓ ราย   (วันที่ : 24 พ.ย. 2558 )
       กำหนดการจัดทำสัญญารับทุนของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 2 – 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 - 2558 จำนวน 33 คน ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   (วันที่ : 28 ก.ย. 2558 )
       ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่นที่ 3-4) ที่ศึกษาต่อในประเทศ   (วันที่ : 20 ส.ค. 2558 )