ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  28 มี.ค. 2555
ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถสอบถามสถานที่สอบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕...

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2555   
   
รายชื่อสถานที่สอบสัมภาษณ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3  (โปรดมายังสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นตันไป)
ลำดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัด สถานที่สอบสัมภาษณ์ 
1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ห้องประชุมเพชรเกษม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 (บางแวก) ซอยเพชรเกษม 48 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม." 
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ชั้น  3
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) นนทบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสตรีนนทบุรี   จังหวัดนนทบุรี
พระนครศรีอยูธยา
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ปทุมธานี ณ ห้องประชุมพวงเพชรการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
สระบุรี
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) สิงห์บุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
ลพบุรี 
ชัยนาท
อ่างทอง
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) ฉะเชิงเทรา  ห้องประชุมโกวิท  ชั้น 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
สมุทรปราการ
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) ปราจีนบุรี  ห้องประชุม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
นครนายก
 สระแก้ว
8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) ราชบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
กาญจนบุรี ณ ศูนย์ประสานงาน สพม. เขต 8 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) สุพรรณบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221
 นครปฐม โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 54 พรรษา ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เพชรบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ประจวบคีรีขันต์
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) สุราษฎร์ธานี  ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จ.สุราษฏร์ธานี
ชุมพร
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง) นครศรีธรรมราช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  ชั้น 2 อาคารฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สวนสมเด็จพระศรีธรรมโศกราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
พัทลุง
13 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13   (ตรัง  กระบี่) ตรัง ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
กระบี่ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) พังงา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
ภูเก็ต
 ระนอง
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) นราธิวาส  ห้องประชุมเฟื่องฟ้า  (อาคาร  2  ชั้น  1)  โรงเรียนนราธิวาส  อ.เมือง  จ.นราธิวาส
ปัตตานี 
ยะลา
16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) สงขลา  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาในพระอุปถมภ์ ถนนสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา  อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ตราด ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 โรงเรียนคราษตระการคุณ
18 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี  ระยอง) ชลบุรี  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
 
ระยอง
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19   (เลย หนองบัวลำภู) เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลขที่ 99/1 ถ.มะลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย
หนองบัวลำภู ศูนย์ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ตึกอนาลโย  ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
20 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) อุดรธานี  ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) หนองคาย ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3
บึงกาฬ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 4 โรงเรียนบึงกาฬ
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) นครพนม ห้องเปื่อยงาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  22
มุกดาหาร
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (สกลนคร) สกลนคร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา     เขต 23 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   (ห้องเสียงพิณ) ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) ขอนแก่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 15 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
26 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) มหาสารคาม โปรดสอบถาม สพม.อีกครั้ง 
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ร้อยเอ็ด ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
28 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ศรีสะเกษ   สนามสอบจังหวัดศรีสะเกษสอบที่ห้องประชุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  28  
ยโสธร สนามสอบจังหวัดยโสธรสอบที่โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

อุบลราชธานี ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ ตึกเกียรติสุรนนท์  โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช     จังหวัดอุบลราชธานี   
อำนาจเจริญ
30 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) ชัยภูมิ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
31 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) นครราชสีมา  สอบสัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๑  ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมนรัฐกิจ (ห้องประชุมชั้น 1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) สุรินทร์ ณ ห้องประชุมชั้นล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เชียงใหม่ 

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาคารร่มฟ้าเจ้าหลวง ห้อง 522, 524
แม่ฮ่องสอน
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) ลำปาง 

อาคาร 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ลำพูน
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย พะเยา) เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
พะเยา  
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน) แพร่   ห้องประชุม  3  สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
น่าน   ห้องประชุม  อาคาร  3  โรงเรียนสตรีศรีน่าน
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก) สุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม
 ตาก
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) พิษณุโลก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เลขที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000
อุตรดิตถ์
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) กำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
 พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) นครสวรรค์ 

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
อุทัยธานี
 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )