วันที่โพส:  -/-/-
  •  www.odos.bic.moe.go.th เปิดโอกาสให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดูข้อมูลของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากที่สำเร็จการศึกษา เืพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
  • โดยสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์ และส่งข้อมูลของบริษัท / หน่วยงานแบบย่อ มาทาง E-mail : odos@bic.moe.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบอนุมัติผ่านทาง E-mail: เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน และตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร
  • สามารถอ่านข้อมูลการเข้าระบบได้ที่นี่

 

 

 

 

ที่มา : 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )
       ก.พ.ปรับหลักเกณฑ์ใหม่คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ   (วันที่ : 02 ก.พ. 2561 )
       รายตัวนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ผ่านระบบออนไลน์ภายหลังสำเร็จการศึกษา   (วันที่ : 26 ม.ค. 2561 )
       รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมให้โอวาทนักเรียนทุนฯ ที่ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น   (วันที่ : 26 ธ.ค. 2560 )
       ก.พ.จัดสรรทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จำนวนมากถึง 242 ทุน   (วันที่ : 15 พ.ย. 2560 )