วันที่โพส:  -/-/-
  •  www.odos.bic.moe.go.th เปิดโอกาสให้สถานประกอบการต่างๆสามารถดูข้อมูลของนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เพื่อประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากที่สำเร็จการศึกษา เืพื่อให้นักเรียนทุนฯ ได้มีโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
  • โดยสถานประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์ และส่งข้อมูลของบริษัท / หน่วยงานแบบย่อ มาทาง E-mail : odos@bic.moe.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและตอบอนุมัติผ่านทาง E-mail: เพื่อที่ท่านจะสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการของท่าน และตำแหน่งงานที่กำลังเปิดรับสมัคร
  • สามารถอ่านข้อมูลการเข้าระบบได้ที่นี่

 

 

 

 

ที่มา : 

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 
         (วันที่ : -/-/- )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ห้ามพลาด !!!   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       ประชาสัมพันธ์งานนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน   (วันที่ : 25 มี.ค. 2565 )
       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)   (วันที่ : 08 เม.ย. 2564 )
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์   (วันที่ : 08 ม.ค. 2564 )
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา   (วันที่ : 24 มี.ค. 2563 )
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)   (วันที่ : 22 ม.ค. 2563 )