ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม วันที่โพส:  02 ก.พ. 2553
น.ส. วาสนา เด็ดดวงรัมย์ คณะ Economics administration ปีที่ 3 The University Of Southern Denmark

ประโยชน์ที่ได้รับ

จากวันแรกที่เริ่มเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหนูก็พยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งใจเรียนเพื่อให้เกรดออกมาดีที่สุดเท่ากับความสามารถที่ตนเองมี เนื่องจากสถานภาพทางการเงินของครอบครัวไม่สู้จะดีนัก และขณะที่หนูเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอมที่1หนูก็ลงสมัครเข้ารับทุนทุกโควต้า ที่ทางโรงเรียนมี เนื่องจากว่าทางบ้านไม่มีเงินที่จะส่งหนูเรียน และแล้ววันหนึ่งหนูก็ลงสมัครสอบในทุนของโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนกับเพื่อนๆ อีกห้าคนจากทางโรงเรียน และผลออกมาว่าหนูได้ ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆ อย่างไม่สามารถที่จะแปลง ออกมาเป็นคำพูดได้ ทุกคนทางบ้านดีใจมากๆ ที่หนูได้ทุนนี้ เนื่องจากว่าหนูได้ผิดหวังกับสองมหาลัยที่หนูเอ็นท์ติดแต่ว่าหนูจำเป็นต้องปฏิเสธไปก่อนหน้านั้นเนื่องจากปัจจัยด้านเงินเพื่อการศึกษา หนูสามารถพูดได้เต็มที่ว่าประโยชน์ขั้นต้นและสำคัญที่สุดที่ได้รับจากทุนนี้คือการให้โอกาสเด็กที่ยากจนจริงๆได้รับการศึกษาในระดับมหาลัยซึ่งถ้าไม่มีทุนนี้หนูก็คงไม่ได้เรียนต่อตามจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
ประโยชน์ในลำดับที่สองคือได้ภาษาที่สามมาใช้ นอกเหนือจากไทยและอังกฤษ ซึ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันอยู่ตลอดเวลานั้น ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำการค้าและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเพื่อการอยู่รอดและการพึ่งพาอาศัยกัน หนูมีความภูมิใจมากที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ได้จากทุนนี้ในลำดับต่อมาคือการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น อาทิเช่นการได้รู้จักกับเพื่อนๆ จากต่างถิ่นมารวมตัวกันในวันปฐมนิเทศ วันนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนใหม่การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ การที่ได้อยู่รวมกับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ตัวเองนั้นถือว่าต้องปรับตัวอย่างมากเนื่องจากแต่ละคนมาจากคนละท้องถิ่น นอกเหนือจากนั้นการใช้ชีวิตกับผู้อื่นในต่างแดน ตอนแรกหนูไม่สุงสิงกับเพื่อนคนอื่นเลย เป็นคนที่ปิดตัวเองมาก แต่เนื่องจากการมาอยู่แดนไกลทำให้เราจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญมาก หนูจึงพยายามเข้าหาเพื่อนฝูงและคุยกับเพื่อนๆที่มาด้วยกัน และตอนนี้หนูได้เรียนรู้ในการปรับตัวเข้ากับผู้คนได้ง่ายขึ้น และเพื่อนๆ ก็ชมว่าหนูได้เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งชาวเดนนิชด้วย

การได้รับทุนการศึกษาในโครงการนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองของหนูให้กว้างขึ้น หนูได้เลือกที่จะศึกษาที่ประเทศเดนมาร์ก และการมาอยู่ที่นี่เองทำให้ได้เห็นข้อแตกต่างของสองประเทศ วัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่นี่จะเป็นไปในอย่างที่สบายๆ การคมนาคมขนส่งที่ดีมาก ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีสวัสดิการที่ดี โดยเป็นรัฐที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการทางสังคม ช่วยเหลือกันในคราวที่จำเป็นจริงๆ
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนคือ การเป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด เป็นคนมีเหตุมีผลมากขึ้น ยอมรับข้อผิดพลาด และรับคำแนะนำเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขและทำมันให้ดีขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการการวางแผนระบบนาฬิกาของชีวิต ว่าควรจะดำเนินไปอย่างไร
หนูอยากจะขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้รับการศึกษา และหนูภูมิใจมากๆ กับทุนนี้

คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำคู่มือสำหรับนักเรียนทุน

  • มาตรฐานด้านระบบการแข่งขัน และเกณฑ์การคัดเลือกควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่ามาจากครอบครัวที่ยากจนจริงหรือไม่
  • การเตรียมตัวก่อนที่จะเรียนภาษาและการแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆ
  • หลักการและเงื่อนไขในการรับทุน ระบุให้แน่ชัด
  • ให้เน้นการเรียนภาษาไปก่อน ส่วนการเลือกคณะที่จะเรียนนั้น ควรทำในช่วงที่เรียนเตรียมเข้ามหาลัย เพราะจะทำให้เด็กมีพื้นฐานที่แน่น และพร้อมที่จะก้าวต่อไปในรั้วมหาลัย และไม่ทำให้เด็กกดดันเกินไป

แผนการในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา

ตอนนี้หนูกำลังเรียนอยู่คณะ Economics and Business administration หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ซึ่งรวมแล้วก็เหมือนบริหารบ้านเรา แต่พอหนูเรียนไปแล้วกลับรู้สึกรักและสนใจวิชาในเชิงของเศรษฐศาสตร์มากกว่า และหนูก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วในเดือนสิหาคมปีหน้า ( 2010) ดังนั้นถ้าเป็นไปได้คืออยากจะเรียนต่อระดับปริญญาโท ในคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี และในตอนนี้หนูก็ได้ลงวิชาเลือกเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 และคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งทั้ง 2 วิชาเกี่ยวข้องกับ economic และเพื่อที่จะใช้เรียนในระดับต่อไป และถ้าเป็นอยากจะเรียนต่อที่นี่ให้จบไปเลยทีเดียว
สำหรับสาขา Economic and Business administration ที่หนูเรียนตอนนี้เป็นสาขาที่กว้างมาก สามารถทำงานให้ได้แทบทุกหน่วยงาน แต่หนูอยากทำงานที่กระทรวงต่างประเทศ หรือการค้าระหว่างไทยกับเดนมาร์ก และ ติดต่อสื่อสาร
หากหน่วยงานที่ประเทศไทยสามารถช่วยเหลือในการจัดหางานที่เหมาะสมให้ได้นั้น จะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากว่าจะทำให้หนูรู้สึกมั่นใจอย่างน้อยกลับไปแล้วยังมีงานที่จะทำ และนอกเหนือจากนั้นแล้วสิ่งที่ตัวเองได้เล่าเรียนมานั้นได้นำมาใช่ได้จริงและเกิดประโยชน์ต่อประเทศ อย่างน้อยๆ ในด้านภาษาก็ยังดี เช่นภาษาเดนนิชซึ่งเป็นภาษาที่สามที่ได้มา

 

 

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก www.thaiembassy.dk

 

 

 

 

 

 

 
       ขอความร่วมมือนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว "ทำงานแจ้ง เปลี่ยนงานปรับ" ข้อมูลสถานที่เป็นปัจจุบัน   (วันที่ : 31 พ.ค. 2561 )
       ประชุมติดตามและประเมินผลนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓ – ๔ ที่ศึกษา ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   (วันที่ : 07 พ.ค. 2561 )
       เรื่อง จัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 4 ราย   (วันที่ : 19 เม.ย. 2561 )
       ประมวลกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 10 เม.ย. 2561 )
       ขอเชิญน้อง ๆ ทุน ODOS เข้าร่วมกิจกรรม Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       สำนักงาน ก.พ. จัดงาน Open Hearts Open Homes ครั้งที่ 2   (วันที่ : 07 มี.ค. 2561 )
       กำหนดจัดทำสัญญารับทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 ยุติการศึกษาจากต่างประเทศ และกลับเข้าศึกษาต่อในประเทศ จำนวน 8 ราย   (วันที่ : 28 ก.พ. 2561 )