แหล่งงาน/ทุนศึกษาต่อวันที่โพส:  28 ก.พ. 2562
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair
ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 นี้ ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด....

 

สำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนหรือผู้ที่สนใจเข้ารับราชการและหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair 
ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ภายในงานจะมีกิจกรรมเจาะลึกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่จะมาให้ข้อมูลและพบปะกับผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ที่มีความต้องการรับสมัครนักเรียนทุน เข้าทำงาน รวมทั้ง ยังมีช่วงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและหน่วยงานเอกชน ทั้งขั้นตอน/วิธีการและสิ่งที่จะได้รับในการทำงานต่างๆ ในอนาคต

***หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจจะสมัครงานในวันงาน ให้เตรียมเอกสารที่สำเร็จการศึกษามาด้วย เช่น

                     - ประวัติส่วนตัว(Resume)

                     - สำเนา Transcript

                     - สำเนาปริญญาบัตร

                     - รูปถ่าย(ถ้ามี)                                

                     อื่นๆ....(ถ้ามีให้เตรียมมาให้พร้อม)

ผู้ที่สนใจขอให้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ ข้างล่างนี้

                     - สำหรับบุคคลทั่วไป คลิก https://goo.gl/NFJLzK

                     - สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS) คลิก https://goo.gl/TzfBkj

                       ดาวน์โหลดกำหนดการ ได้ที่นี้  https://goo.gl/b1UnTj

                       ดาวน์โหลดแผนที่โรงแรม ได้ที่นี้  https://goo.gl/NuSiHG

               *** ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่  8 มีนาคม  2562 นี้ **** มีจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนก่อนได้ที่นั่งก่อน ถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมเต็ม ระบบจะปิดทันที ****

                      ติดต่อ  02-547-1455 และ 02-547-1463 (1430)

 


 

 


       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา  (วันที่ :03 ส.ค. 2562)
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ :07 ส.ค. 2562)
       ขั้นตอนรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3-4  (วันที่ :24 มิ.ย. 2562)
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ :18 มิ.ย. 2562)
       รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ   (วันที่ :18 มิ.ย. 2562)
       หนังสือรุ่นนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น  (วันที่ :04 มิ.ย. 2562)
       ประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนไทย   (วันที่ :23 พ.ค. 2562)