ข่าวโครงการ/กิจกรรมวันที่โพส:  28 ก.พ. 2557
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง
ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ทั้งหมด 42 แห่ง

 ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  42 เขตทั่วประเทศ

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่  4 รอบที่ 3

ชื่อสำนักงาน

จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่

โทร.

โทรสาร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร

อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

02-354-4960 ต่อ 111

02-354-4962

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต กรุงเทพมหานคร 

กรุงเทพมหานคร

1126 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

02-930-4490-2 ต่อ 117-119

02-939-8166

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) 

นนทบุรี

เลขที่ 74/11 หมู่ 8 ถนน พิบูลสงคราม ตำบล สวนใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

0 2966 5986 ต่อ 17

02-966-7059

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) 

ปทุมธานี

ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

02-593-3530 ต่อ 409,411

02-593-3530 ต่อ 401

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) 

สิงห์บุรี

118 หมู่ 1 โรงเรียนสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

036-507445

 

036-507454

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ) 

ฉะเชิงเทรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ชั้น 1 เลขที่ 401/1 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

038-517280

 

038-517279

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) 

ปราจีนบุรี

478/4  ถนนปราจีนอนุสรณ์  ต.หน้าเมืองฯ อ.เมืองฯ  จ.ปราจีนบุรี  25000

037 – 216477 ต่อ 14

037 – 216478

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) 

ราชบุรี

เลขที่ 421 โรงเรียนโบริกานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคาร 6 ถนนเสือป่า  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

032-321914,032-327433, 032-321433-4

032-310583

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) 

สุพรรณบุรี

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2-3 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

035-535 417

035-535418

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันต์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) 

เพชรบุรี

เลขที่ 300 ถ.ดำเนินเกษม ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

032-401641 ต่อ 106

032-400260

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) 

สุราษฎร์ธานี

261/28 ถนนอำเภอ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

077-203374 ต่อ 31

077-205318

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  (นครศรีธรรมราช  พัทลุง) 

นครศรีธรรมราช

เลขที่ 12/13 หมู่ที่ 2 ถนนกะโรม  ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

075-346677, 075-345050 ต่อ 105

075-343575

 
 

 

 

ชื่อสำนักงาน

จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่

โทร.

โทรสาร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (ตรัง  กระบี่) 

ตรัง

เลขที่ 96 ถนนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

075-213752

075-215991

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) 

พังงา

702 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000

076-412060 ต่อ 107

076-413228,076-214553

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 

นราธิวาส

หมู่ 10 ถนนนราภิรมย์ ตำบลนางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

073-511-984, 088-7883831

073-511985

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) 

สงขลา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์ ถนนสะเดาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

074-336-848,074-314522-3

074-336849

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรี ตราด) 

จันทบุรี

เลขที่ 85 หมู่ 8 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี 22000

039-3144402,
039-498601-2

039-314403

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) 

ชลบุรี

เลขที่ 25/11 หมู่ 5 ถนนบางแสน - อ่างศิลา  ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

038-397501-5

038-397510

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) 

เลย

เลขที่ 99/1 ตรงข้ามโรงเรียนเลยพิทยาคม ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

042-811464

042-811464

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (อุดรธานี) 

อุดรธานี

79 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านจัน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

042-123-173

042-932651

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย  บึงกาฬ)

หนองคาย

ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

042-421074

042-421094

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) 

นครพนม

เลขที่ 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม 48000

042-513973

042-520940

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 (สกลนคร) 

สกลนคร

ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาสกลนคร ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

042-716287

042-712814

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (กาฬสินธุ์) 

กาฬสินธุ์

ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

043-873716

043-873415

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) 

ขอนแก่น

100/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 44000

043-234836

043-234836

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม) 

มหาสารคาม

ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ตำบลแวงนาง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม 44000

043-777987,043-777243

043-777243

 
 

ชื่อสำนักงาน

จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่

โทร.

โทรสาร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 (ร้อยเอ็ด) 

ร้อยเอ็ด

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (แห่ง 2) ถนนเทวาภิบาล ตำในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

043-515369 ต่อ 103

043-512414

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) 

ศรีสะเกษ

917/20 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000

088-590-4061,045-613372

045-613379

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) 

อุบลราชธานี

ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลกุดลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี 34000

045-442186

045-442-185

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) 

ชัยภูมิ

275/13 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

044-816976 ต่อ 104

044-816977

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา) 

นครราชสีมา

 

ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

044-395224-5 044-305116

044-395223-4

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) 

บุรีรัมย์

ถนนนิวาส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

044-612-2408

044-612408 ต่อ 107

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์) 

สุรินทร์

บริเวณโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

088-586-1802 , 044-513629 ต่อ108

044-713465

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 

เชียงใหม่

อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

053-112974-5 ต่อ 112

053-112976

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 

ลำปาง

เลขที่ 409/1  ถนนพระเจ้าทันใจ  ตำบลต้นธงชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52000

054-350789 ต่อ 109, 054-350790 

054-334-529

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย พะเยา) 

เชียงราย

เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

053-601-450 ต่อ 14

053-601451

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่ น่าน) 

แพร่

เลขที่ 2 ถนนแพร่ - ลอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

054-511137

054-521796

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย ตาก) 

สุโขทัย

เลขที่ 138 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

055-620-295,055-612793-5 ต่อ 21

055-620295

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 

พิษณุโลก

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก - สุโขทัย ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-267236

055-267234 ต่อ 17

 
 
 

ชื่อสำนักงาน

จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน

ที่อยู่

โทร.

โทรสาร

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (เพชรบูรณ์) 

เพชรบูรณ์

ศูนย์ราชการจังหวัดเพฃรบูรณ์ อาคารหอประชุม ถนนสระบุรี-หล่มสัก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

056-729797-8 ต่อ 106

056-729799

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) 

กำแพงเพชร

41 ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

055-713763-4

 

055-716636

 

 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) 

นครสวรรค์

เลขที่ 105 / 30 หมู่ 10 ตำบล วัดไทร อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000

056-220-231

056-220 231

 
 


       นักเรียนทุนสามารถยื่นคำร้อง/เอกสารหลักฐานออนไลน์(Online)  (วันที่ :08 เม.ย. 2564)
       รายงานตัวสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  (วันที่ :08 ม.ค. 2564)
       สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้าบรรจุรับราชการ จำนวน ๑๑ อัตรา  (วันที่ :24 มี.ค. 2563)
       ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 – 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้าร่วมรับฟังแนวนโยบาย ภารกิจ และการดำเนิน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ซึ่งเกี่ยวข้องในประเด็นการเข้ารับราชการ)  (วันที่ :22 ม.ค. 2563)
       ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายอาสา “ประสบการณ์พี่ให้ แรงบันดาลใจน้องรับ”  (วันที่ :06 ก.ย. 2562)
       สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา  (วันที่ :03 ส.ค. 2562)
       สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุนักเรียนทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ จำนวน 9 อัตรา   (วันที่ :07 ส.ค. 2562)