หน้าหลัก
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประมวลผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
  แหล่งงาน
  ODOS News
  กระดานถาม-ตอบ
  เอกสารดาว์นโหลด
  ความเป็นมาและหลักการของโครงการ
  วัตถุประสงค์
  ติดต่อเรา

 วันนี้ : 578 
 เดือนนี้ : 4651 
 ทั้งหมด : 2628157 
  ลิ้งค์ที่น่าสนใจ
กลุ่มลิ้งค์: รายละเอียด:
ค้นหาพบ 268 เรคคอร์ด
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://202.143.147.116/web2/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://202.143.190.245/khonkaen3/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://202.143.147.131/web/home.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
-
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.chan1.go.th/web_2011/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cti2.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://203.172.204.91/cha10/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cha2.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://202.143.144.52/newchon54/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.chon2.go.th/news/index.php
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.chon3.org/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cnt.obec.go.th
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.chaiyaphum1.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.chaiyaphum2.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.chaiyaphum3.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cpn1.go.th/main
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://202.143.161.22/chumphon2/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cri1.obec.go.th/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cri2.obec.go.th/web53/
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 [สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา]
http://www.cri3.obec.go.th/
 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โปรดติดต่อสอบถามในวันและเวลาราชการ
เบอร์โทรศัพท์. 02-280-0374 หรือ 02-628-5646 ต่อ106-107
โทรสาร. 02-281-0953 E-mail: odos.moe@gmail.com