ทวีปออสเตรเลีย

เปิดปฐมนิเทศนักเรียนทุน หนึ่งตำบล หนึ่งทุน (One district one scholarship)

ณ นครเมลเบิร์น

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศ ออสเตรเลีย ต้อนรับนักเรียนทุน หนึ่งตำบล หนึ่งทุน (One district one scholarship) ที่มาศึกษา ณ นครเมลเบิร์น รัฐ วิกตอเรีย โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูต มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ ร่วมด้วย Dr. Simon Wallace กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำนคร เมลเบิร์น และ คุณ สุภาพรรณ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ผู้นำกลุ่ม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

 

 ประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มีสถานศึกษา

ณ รัฐ Victoria

เลขาธิการ ก.พ.และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ประชุมร่วมกับนักเรียนทุนรัฐบาล และนักเรียน 1 อำเภอ 1 ทุน ที่มีสถานศึกษา ณ รัฐ Victoria วันที่ 8 เมษายน 2556

 

ที่มา : http://www.ocsc.org.au/site/ : สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย