การเตรียมความพร้อม

การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางไปศึกษาต่อ ต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษาควรศึกษาและคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การเดินทาง ภาษา สถาบันศึกษา ค่าใช้จ่าย และ การดำรงชีวิต การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาอาศัยอยู่ในต่างแดน