การเตรียมพร้อมผู้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

 

 

 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขความพร้อมของผู้รับทุนและประเทศที่จะไปศึกษาต่อ